19 de jul. 2009

3er TRIMESTRE :70 ANYS EXILI DEL 39

              

DISSABTE 19 DE JULIOL DE 2009                                                     
                            HISTÒRIA I PAISATGE

Agullana, una estació clau dins la ruta de l’Exili.
Donant per suposat que els aconteixements que ho provocaren no
haurien d’haver succeït mai, el fet d’haver acollit durant uns dies
bona part del govern de l’Estat Espanyol, dels governs de la
Generalitat de Catalunya i del País Basc i de milers de fugitius
anònims sempre ha estat un motiu d’orgull per als agullanencs.
Ara bé, més enllà de tot allò casual que hi pugui haver darrera
d’aquest fet, és bo analitzar alguns conceptes com ara: quins actius
oferia el poble per a que aquest fet es produís? com es van
desenvolupar els esdeveniments? quin ús s’hauria de fer d’aquest
patrimoni?
Quan s’han acomplert 70 anys d’aquells esdeveniments és hora de fer
justícia a la memòria històrica i per tant ens correspon a tots fer un
exercici de collage amb el màxim de mirades i memòries possibles
amb l’objectiu de fer una reconstrucció el més justa i objectiva d’uns
fets que caldria no repetir.
Convidat per l’Associació Soca-rel Alt Empordà a impartir una
conferència dins el marc dels actes pels 70 anys de l’Exili del 39 la
meva proposta consistirà en una anàlisi dels trets que van convertir el
poble d’Agullana en una estació clau dins la ruta de l’exili i una
exposició cronològica del desenvolupament d’un seguit de fets que
s’allarguen durant tota la guerra civil i culminen en l’episodi de l’exili
final i dels quals malauradament hem tardat massa anys en intentar
parlar-ne de manera rigorosa i planera.

Sr.Enric Tubert i Canada

 
Historiador i especialista en la
Història d’Agullana
                                             fotos de la jornada