17 d’oct. 2009

4art TRIMESTRE :70 ANYS EXILI DEL 39

       DISSABTE 17 D'OCTUBRE DE 2009El nostre agraïment 


L’associació Soca-rel Alt Empordà tot just té un any, però des dels
seus inicis teníem clar que volíem sumar-nos a d'altres entitats per
commemorar els 70 anys de la Retirada.
El nostre projecte “70 anys de l’exili del 39” el formaven quatre
jornades amb una temàtica diferent cada una. Avui finalitzem amb
aquesta dedicada a :
L’intercanvi intergeneracional i els valors cívics.
Un dels nostres objectius era crear una xarxa de col·laboració entre
les entitats del territori. Aquesta col·laboració ha estat present en
cadascun dels actes. Totes les organitzacions que s’han volgut sumar
al nostre projecte han estat benvingudes i ens han donat suport en
diferents moments. Sense elles el fruït no hagués estat tant positiu
com finalment ha estat .
Volíem crear espais d’intercanvi d’experiències mitjançant el recull
oral de testimonis que van viure els dies de la Retirada i l’experiència
de l’Exili . Per altra banda també volíem comptar amb experts del
món de la història. D’aquesta manera sumàvem les diferents
perspectives respecte aquest període de temps que comprén el final
de la Guerra Civil i el començament de l’Exili. Aquests altres objectius
també han estat acomplerts plenament.
En aquest dia volem agrair a totes les persones grans (i d'altres de
més joves) la seva col·laboració i el temps que ens han dedicat.
També volem agrair els ànims que hem rebut quan els hem
necessitat.
Volem donar les gràcies a totes aquelles entitats i associacions per la
seva adhesió al nostre projecte i per la seva participació.
Finalment també volem expressar el nostre agraïment per la
implicació i suport del nostre Ajuntament d’Agullana, i pel dels
diferents estaments, departaments i administracions que han cregut
en nosaltres.
Gràcies a tots i a totes per ajudar-nos a complir amb aquest deute
generacional .
 Agullana , 17 d’octubre de 2009 
Míriam Lladós i Paula Segarra
“Soca-rel Alt Empordà”
 
   
       

                                                     


                                      
          FOTOS DE LA JORNADA